NACHI F625轴承

编辑:辞世网互动百科 时间:2019-12-12 15:17:33
编辑 锁定
本词条缺少信息栏名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
NACHI F625轴承是一款深沟球轴承,用于切带机、切条机、编织机、绷缝机、包边机、刺绣机、钉扣机、开袋机、厚料机、高头车等等。
NACHI F625轴承 - F625轴承参数 轴承名称:NACHIF625轴承
  新型号:F625
  旧型号:F 625
  品牌:NACHI
  类型:深沟球轴承
  内径:5 mm
  外径:16 mm
  厚度:5 mm
  备注:凸缘外圈深沟球轴承 (F60000型)
  NACHI F625轴承 - F625轴承的用途 NACHI F625轴承 - F625轴承的样本图

NACHI F625轴承F625轴承参数

编辑
凸缘外圈深沟球轴承 (F60000型)

NACHI F625轴承F625轴承的用途

编辑
用于 切带机、 切条机、 编织机、 绷缝机、 包边机、 刺绣机、 钉扣机 、开袋机、 厚料机、 高头车等等。
词条标签:
科技产品 科技 科学